Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars geven aan dat ze willen dat hun klanten erop kunnen vertrouwen dat ze de beste zorg, betere kwaliteit van leven of lagere kosten bij gelijkwaardige kwaliteit krijgen.
De betaalbaarheid van de zorg staat onder druk. De zorgkosten lopen sterk op door de technologische vooruitgang, de vergrijzing en een toename van chronisch zieken.

Om goede zorg en gezondheid in de toekomst te garanderen, overleggen zorgverzekeraars met zorgaanbieders, gemeenten en patiëntenorganisaties hoe de zorg er in de toekomst uit moet zien. Zorg kopen zij steeds meer integraal in.
Proscoop maakt jaarlijks met de drie zorgverzekeraars in haar werkgebied afspraken gericht op het versterken van de eerste lijn en het verbinden van partijen die samen werken aan goede zorg en gezondheid.
Proscoop draagt bij aan de realisatie van een goede, gebiedsgerichte zorginfrastructuur, levert project en programmamanagement daar waar nodig of gewenst en informeert via de website en bijeenkomsten de zorgverleners in de brede lijn over belangrijke ontwikkelingen.

Gerelateerde items

Oncologienetwerken Oost- en West-Achterhoek

In twaalf voorbeelden biedt ons Jaarbericht 2019 een heldere blik hoe we in de regio de f... Lees meer

Een gezamenlijk regiobeeld voor de Alliantie Drentse Zorg voor Ouderen

Proscoop gaat in samenwerking met Trendbureau Drenthe en in opdracht van de Alliantie Dre... Lees meer

O&A regelingen continuïteitsbijdrage

Zorgaanbieders kunnen een continuïteitsbijdrage aanvragen voor omzetdaling vanuit de basi... Lees meer