Wat we doen

Het realiseren van goede zorg en gezondheid dichtbij, lijkt zo gemakkelijk maar is een complex proces. Er is een goede wisselwerking nodig van de eerste lijn met inwoners, zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars.

Onze adviseurs kennen de eerste lijn en de regio. Zij treden op als onafhankelijke partner om u daarbij te helpen. De onafhankelijke rol vullen we in, omdat we geen zorgverlenende partij zijn en geen rol hebben in de inkoop van zorg.
U kunt ons inschakelen voor het initiëren van de samenwerking, verbinden van partijen binnen en met de eerste lijn en het organiseren en borgen van de samenwerking. Een aantal thema’s staan daarbij centraal en u kunt ons inschakelen in een aantal rollen zoals:

  • onafhankelijke initiator
  • procesbegeleider
  • programmamanager
  • projectleider
  • informatiemanager
  • adviseur
  • coach.