Digitale zorg

Inzet van digitale zorgmiddelen biedt kansen en mogelijkheden om de zorg werkbaar én betaalbaar te houden. Vergrijzing tegenover een krimpende arbeidsmarkt maakt dat ICT bedrijven in de zorg een interessante groeimarkt zien. Nieuwe tools en toepassingen komen in een continue stroom op de markt en de mogelijkheden lijken op termijn eindeloos. Wij juichen deze ontwikkeling toe en zien volop kansen, maar zien ook de belemmeringen en valkuilen. Immers expansieve groei maakt het aanbod ondoorzichtig.

Voor ons is een taak weggelegd om zorg- en hulpverleners in onze regio te helpen het aanbod van digitale hulpmiddelen te stroomlijnen en clusteren door:

  • in begrijpelijke taal en met handige tips onze kennis te delen
  • het overzicht te krijgen en houden op het aanbod
  • hulp en ondersteuning te bieden waar nodig en mogelijk.

Kennisdelen

Duidelijk is dat er op veel terreinen geëxperimenteerd wordt met de inzet van digitale zorg. Het is moeilijk overzicht te krijgen en te houden op wat mogelijk is, welke toepassingen al ingezet worden, welke binnenkort te verwachten en wat komt er op de langere termijn. Daarnaast spelen issues als inzage in medische dossiers, het PGO en data&systeem-veiligheid. In het rapport ‘Het verbonden zorglandschap’ van KNMP (2019) wordt een schets gegeven wat en hoe de rol van digitale zorg gaat worden. Er ligt een breed scala aan middelen, kennis en verwachtingen voor de reguliere zorg. Wij hebben affiniteit met digitale zorg en werken in landelijk verband (ROS-netwerk) samen en delen onze kennis. Dit vormt een stevige basis als regionaal steun- en kennispunt voor de – inzet van – digitale zorg.

Rol Proscoop

Vanuit onze maatschappelijke opdracht hebben wij een onafhankelijk rol om kennis, vaardigheden en middelen die op enigerlei te maken hebben met digitale zorg, overzichtelijk samen te brengen en te delen met zorg- en hulpverleners in de regio, met stakeholders en anderen.

 

Gerelateerde items

Zorgindebuurt.info: kloppen uw gegevens nog?

Zorgindebuurt.info is een openbare website waarop naast de zorgaanbieders, ook patiënten/... Lees meer

Eerste reeks Proscoop Masterclasses afgesloten

Met een frisse blik op de inzet van nieuwe technologie in het zorgdomein, is de eerste re... Lees meer

Interessante workshops voor de ondernemende zorgverlener

De Gezonde Praktijk organiseert in de maanden mei en juni handige, korte workshops in de regio. G... Lees meer