Informatiemanagement

Informatiemanagement speelt een grote rol in populatiegerichte zorg en maakt deel uit van onze innovatiestrategie. Informatiemanagement kan niet zonder de juiste data, informatie en kennis. Data over gezondheid, kwaliteit van zorg en kosten zijn nodig om goede zorg en gezondheid dichtbij te organiseren met de burger als uitgangspunt.

Databronnen

Informatiemanagement bestaat onder andere uit het bij elkaar brengen van verschillende databronnen, landelijk, regionaal, lokaal en van verschillende oorsprong (gemeentelijk domein, zorgdomein, etc.). Hiermee worden binnen een populatie (risico’s op) veranderingen in ervaren gezondheid, kwaliteit van zorg en zorgkosten geïdentificeerd en geanalyseerd.
Op basis van een goede regio- en wijkanalyse helpen onze adviseurs partijen binnen en buiten de eerste lijn met elkaar te verbinden en de dialoog te faciliteren voor een gezamenlijke visie en aanpak van lokaal gezondheidsbeleid.

Stakeholdersinformatie

Informatiemanagement is het proces waarin data in meerdere stappen worden vertaald in voor alle stakeholders relevante informatie. Vervolgens wordt op basis van deze informatie en in samenspraak met de verschillende betrokkenen een onderbouwde keuze gemaakt ten aanzien van de inzet van eventuele interventies voor een populatie.

 

 

Gerelateerde items

O&I: Samenwerken in de wijk

In het kader van de nieuwe bekostigingsstructuur ‘O&I: samenwerken in de wijk’ voert ... Lees meer

IJssellandScan; data gebundeld in een website

Data over gezondheid, kwaliteit van zorg en kosten zijn nodig om goede zorg en gezondheid... Lees meer

Van UIL naar adviseur: hoe leuk is dat …!

Ik tref het met een leuke, leerzame werkplek bij Proscoop. Toen ik in het voorjaar de vacature vo... Lees meer