Innovatie

Als ‘meer van hetzelfde’ niet langer het gewenste resultaat oplevert, is het nodig naar nieuwe oplossingen te zoeken. Dat is wat Proscoop doet. We zien dat de eerste lijn beweegt naar meer populatiegerichte zorg en dat vraagt om vernieuwing. Proscoop heeft een speerpunt gemaakt van innovatie en investeert in kennis en productontwikkeling.

 • Triple Aim
  Proscoop werkt vanuit de denkwijze van Triple Aim.
 • Meten en monitoring
  Monitoring draagt bij aan het doel van programma of project, benoemd en geobjectiveerd binnen de drie Triple Aim dimensies en ingebed in een kwaliteits- of verbetercyclus. Proscoop beschikt over adviseurs met specifieke kennis en vaardigheden op dit vlak.
 • Nieuwe Technologie
  Proscoop onderzoekt en komt met oplossingen hoe we nieuwe technologie in kunnen passen in de populatiegericht aanpak. Ook stellen we ons de vraag welke bijdrage kan nieuwe technologie leveren aan Triple Aim? De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) heeft er hoge verwachtingen van. En dat is terecht. Want een deel van de populatie zal zich nu en in de toekomst wellicht steeds beter kunnen redden. Zeker als het gaat om gezond blijven met leefstijlapps, gezondheid-parameters en ook in de communicatie met professionals.
  We beschikken over projectleiders die helpen bij de implementatie van technologische ontwikkelingen, zoals OZO-verbindzorg, ontwikkeling van apps.
 • Zorgindebuurt.info
  De regionale sociale kaart zorgindebuurt.info is op verzoek van eerstelijnszorgverleners ontwikkeld om in deze informatiebehoefte te voorzien. En ontwikkelt zich nog door!
  We koppelen de sociale kaart voor de eerste lijn aan de sociale kaarten binnen het sociaal domein van gemeenten. Ook worden samenwerkingsverbanden en netwerken aan de sociale kaart toegevoegd evenals de wijkteams.
 • De Gezonde Praktijk
  Kennis over zorgondernemersschap schept mogelijkheden, brengt verder en helpt de praktijkvoering te verbeteren. Het creëert ruimte voor netwerken en samenwerking aan betaalbare zorg in de buurt. De Gezonde Praktijk van Proscoop biedt advies en begeleiding voor het ondernemerschap van iedere zorgverlener in de eerste lijn.
  Steeds worden er nieuwe producten toegevoegd aan het aanbod van De Gezonde Praktijk.

Gerelateerde items

Interessante workshops voor de ondernemende zorgverlener

De Gezonde Praktijk organiseert in de maanden mei en juni handige, korte workshops in de regio. G... Lees meer

Triple Aim; meer gezondheid voor minder geld door integrale zorg

Meer gezondheid voor minder geld door integrale zorg, dat is Triple Aim in een notendop. ... Lees meer

De Zorgondernemersscan scoort vijf punten in kwaliteitsregister VvOCM

De VvOCM (de beroepsvereniging voor oefentherapeuten) onderschrijft het support dat een z... Lees meer