Projectmanagement

Proscoop kan de aanpak van een bepaalde maatschappelijk vraagstuk via verschillende methoden organiseren. Dit afhankelijk van de inhoud en afbakening van het vraagstuk, het aantal betrokken partijen en de doelen die de opdrachtgever wil realiseren.

Projectmanagement

Een project is een geheel van activiteiten om in een tijdelijke projectorganisatie of projectgroep binnen gestelde condities, een vooraf gedefinieerd resultaat te bereiken. Een project kan op zich zelf staan of een onderdeel zijn van een programma.

Een belangrijk verschil tussen een programma en een project:

  • een project is gericht op een concreet resultaat dat binnen een afgesproken termijn gereed moet zijn
  • een programma richt zich meer op lange termijn doelen en kan worden gezien als een paraplu voor een aantal projecten, processen en reguliere activiteiten die een onderlinge samenhang kennen.

Aansprekende projecten in ons werkgebied:

  1. Pilots Kind- en jeugdhulp in Achterhoek en Assen
  2. Doorontwikkeling OWZ Urk
  3. Extra nazorg voor COPD-patiënten na ontslag
  4. Integrale Ouderenzorg Hoogeveen
  5. Vitaal Vechtdal, een gezonde actieve regio

Gerelateerde items

Zorglandschap Emmen

In twaalf voorbeelden biedt ons Jaarbericht 2019 een heldere blik hoe we in de regio de f... Lees meer

Stichting Gezond Coevorden een feit

Op 18 november werd bij de notaris de oprichtingsakte van de Stichting Gezond Coevorden o... Lees meer

De relevantie van een businesscase bij zorgprocessen

Proscoop ziet de relevantie om bij verbetering, innovatie of optimalisatie van zorgproces... Lees meer