Strategisch advies

Een strategisch advies is een advies dat betrekking heeft op een kantelmoment binnen een organisatie of samenwerkingsverband en leidt tot beslissingen waarvan de gevolgen moeilijk omkeerbaar zijn. Dat betekent dat het advies een langetermijnoplossing biedt die invloed heeft op de hele organisatie of het samenwerkingsverband. Proscoop richt zich hierbij meer op de samenwerkingsverbanden dan op de individuele organisaties.

Proscoop kijkt samen met regionale stakeholders naar de missie en visie, helpt bij het formuleren van een gezamenlijke ambitie en het overbruggen van soms tegengestelde belangen. Daarnaast kunnen we de sterktes en zwaktes van het samenwerkingsverband in kaart brengen evenals de kansen en bedreigingen. We ondersteunen bij het op een verantwoorde wijze afwegen van strategische opties zodat er weloverwogen keuzes gemaakt kunnen worden voor een te volgen koers. Tenslotte kunnen onze programmamanagers en/of projectleiders ondersteunen bij de realisatie van de gestelde doelen.