Zorg in de buurt

Waar bevindt zich welke eerstelijnspraktijk? Welke zorgfuncties vindt u in welke praktijk? Wie zijn uw collega’s in de regio, in de buurt? Naar wie kunt u doorverwijzen? Welke samenwerkingsverbanden zijn er? Welke verbindingen liggen er tussen zorg, welzijn en gemeenten?

De regionale sociale kaart zorgindebuurt.info is op verzoek van eerstelijnszorgverleners ontwikkeld om in deze informatiebehoefte te voorzien.

Zorgindebuurt.info

Met zorgindebuurt.info ontsluiten we centraal, uniform, snel en doeltreffend het eerstelijnszorgaanbod.

  • Proscoop is opdrachtgever en eigenaar van de database en de digitale sociale kaart.
  • Er zijn geen kosten verbonden aan de vermelding op de sociale kaart.
  • De sociale kaart toont naam, adres, e-mail en de specifieke kenmerken van de praktijk én de naam, functie met – eventueel – specialisme van de zorgverlener(s).
  • De zorgdatabase is gekoppeld aan de sociale kaart zorgindebuurt.info.
  • Iedere zorgverlener kan zijn persoonlijke gegevens bijwerken.
  • Iedere organisatie/praktijk heeft een contactpersoon die de gegevens van de organisatie en de medewerkers kan bijwerken.
  • Maakt u of uw praktijk deel uit van een samenwerkingsverband in de zorg of zorg-welzijn dan kan dat ook zichtbaar en vindbaar gemaakt worden op zorgindebuurt.info.

Hoe meld ik mij aan op zorgindebuurt.info?

Bent u zorgverlener, en staat u zelf nog niet op deze kaart? Dan kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier. Wij verwerken uw gegevens, zodat u vindbaar bent op de sociale kaart en in de toekomst onze nieuwsbrief en uitnodigingen voor interessante (netwerk)bijeenkomsten ontvangt.

Wilt u een samenwerkingsverband aanmelden gebruik dan dit formulier.

Helpdesk zorgindebuurt.info

  • Stel uw vraag via mutaties@proscoop.nl
  • Veel gestelde vragen en antwoorden over zorgindebuurt.info (FAQ)
  • Onze medewerkers helpen u graag om uw organisatie of samenwerkingsverband zichtbaar en vindbaar te maken op zorgindebuurt.info

Ontwikkelingen

Met zorgindebuurt.info streven we een zo compleet en actueel mogelijk regionaal overzicht van praktijken, zorgverleners en samenwerkingsverbanden in de eerste lijn. We ontwikkelen zorgindebuurt.info verder door. Via de sociale kaart wordt informatie over welzijn in de buurt en het sociale domein van de gemeente nog gemakkelijker vindbaar.

Rol Proscoop

Onder andere door extramuralisatie, wijk/regio-teams, jeugd- en ouderenzorg is de vraag naar een digitale sociale kaart steeds sterker geworden, zowel bij professionals als bij patiënten. Vanuit deze vraag is door Proscoop een regionale digitale sociale kaart ontwikkeld; zorgindebuurt.info.