Eerstelijnsverblijf Zwolle voor ouderen

Huisartsen, Isala, verzorgings- en verpleeghuizen vinden elkaar in regio Zwolle als het gaat om eerstelijns verblijfbedden. Sinds dit jaar bieden verzorgings- en verpleeghuizen eerstelijns verblijfbedden aan ouderen die tijdelijk niet thuis kunnen blijven, maar te gezond zijn voor opname in het ziekenhuis.

De berichten haalden de landelijke dagbladen. Overvolle SEH’s met ouderen met een verzorgingsprobleem. Tot nu toe was daar nog geen adequate opvang voor. Daarom hebben de zorgverleners in de regio Zwolle een plan ontwikkeld waarmee zij dit probleem voor willen zijn. Een belangrijk onderdeel van dit plan is de toegang tot de eerstelijns verblijfbedden in de regio goed met elkaar afstemmen. Zodat ouderen direct op de plaats met de beste verzorging voor hun situatie opgenomen kunnen worden. ‘Want na een ziekenhuisopname gaan de meeste van deze ouderen na bemiddeling van het transferbureau alsnog tijdelijk naar een verzorgings- of verpleeghuis’, zegt Karin Westerhof, hoofd operationeel leidinggevende van het transferbureau bij Isala. ‘En een extra schakel en opname is nooit goed voor een oudere.’

24/7

In principe heeft ieder verzorgings- verpleeghuis de beschikking over eerstelijnsbedden. Maar hoe krijgt een huisarts of de SEH-arts zijn patiënten daar? En hoe weet hij waar plek is? De zorgaanbieders in regio Zwolle hebben geregeld dat er 24/7 een volledig overzicht is van de beschikbare capaciteit. Op initiatief van IJsselheem staken vervolgens Zonnehuisgroep IJssel Vecht, Driezorg, Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Het Zand, Huisartsenvereniging Regio Zwolle, Proscoop en Isala de hoofden bij elkaar en lanceerden gezamenlijk een telefoonnummer dat huisartsen 24/7 kunnen bellen.

Rol Proscoop

Sjoukje Kruisselbrink, adviseur Proscoop, heeft op verzoek van de huisartsen en Zilveren Kruis de aanbieders ‘in de periferie’ benaderd, betrokken en geïnformeerd over de samenwerkingsafspraken. Met als resultaat dat ook Viattence, Het Baken, Hanzeheerd, RAZ, WZU Veluwe en Noorderboog zijn aangesloten.

Zorg op de juiste plaats

Via een keuzemenu wordt de huisarts rechtstreeks verbonden met het verzorgings-/verpleeghuis dat de voorkeur heeft van de cliënt. Mocht deze geen ruimte hebben, dan kijkt de zorgconsulent of het AWN-hoofd waar wel plek is. Die plek wordt gereserveerd en vervolgens kan de huisarts (of SEH-arts) de opname regelen met het huis. Het belang dat iedereen steeds voor ogen houdt, is dat de oudere op die plaats terechtkomt, waar hij de zorg krijgt die hij nodig heeft. ‘De huisarts of SEH-arts moet een eerstelijns verblijf kunnen regelen met één telefoontje’, aldus de initiatiefnemers. ‘En dat is met het introduceren van deze telefoonlijn gelukt!’

Nut bewezen

De telefoonlijn bewees na de start zijn nut. In het eerste weekend konden vijf opnames in Isala worden voorkomen doordat het telefoonnummer vier maal werd gebeld door een huisarts en één keer door een SEH-arts.

Voorop lopen

Mede dankzij de verbindende rol van Proscoop is de samenwerking tussen huisartsen, ziekenhuis en verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio goed op gang gekomen en is de samenwerking snel ingericht. Hiermee loopt de regio Zwolle voor op landelijke ontwikkelingen.

Meer informatie

Olof Schwantje, huisarts & (in die periode) voorzitter Huisartsenvereniging Regio Zwolle (HRZ):
De ondersteuning van Sjoukje Kruisselbrink, adviseur Proscoop, was een essentiële schakel om in de regio Zwolle vlot tot een eenduidige afspraak te komen over de beschikbaarheid van ELV bedden. De gestructureerde, prettige wijze van aanpak en het snel leggen van de juiste contacten tussen betrokken partijen maakte dat het proces soepel verlopen is.

Meer informatie

Gerelateerde items

Waarop letten bij de aanschaf van beeldbellen

De uitbraak van het Covid-19 virus dwingt de zorgsector om digitale zorg in te zetten, en... Lees meer

Tijdelijk gesloten! – Financiële hulp door Noodregeling digitale zorg thuis

Tijdelijk gesloten 27 maart 2020 - 13.30 uur - De SET COVID-19 is (tijdelijk) g... Lees meer

Dienstverlening aangepast!

We bevinden ons in een ongekende situatie. Huisartsen, ziekenhuizen, GGD- en en overheden... Lees meer