Extra nazorg voor COPD-patiënten na ontslag

In de maanden juli-september 2017 loopt in Zwolle een pilot van het project Reduceren heropnames COPD. In de pilot krijgen 10 COPD-patiënten binnen een week na ontslag uit het ziekenhuis thuis bezoek van een eerstelijns longverpleegkundige/COPD-nazorgverpleegkundige en een eerstelijns COPD-fysiotherapeut. Doel van de COPD-nazorg is het verminderen van het aantal heropnames.

Betere aansluiting zorg ziekenhuis en thuis

Veel patiënten ervaren dat de zorg vanuit het ziekenhuis niet goed aansluit op de thuissituatie, blijkt uit panelgesprekken met COPD-patiënten. In het ziekenhuis is vaak niet goed te bepalen wat een patiënt nodig heeft om thuis goed te kunnen herstellen. Elke patiënt is ook anders, er zijn verschillen in thuissituatie, in netwerk, in ziekte-inzicht. Om juist oog te hebben voor deze zaken, is het erg belangrijk om thuis bij de patiënt te komen en daar te zien en te bespreken wat er nodig is.

Terugbrengen van aantal heropnames

De longverpleegkundige bespreekt met de patiënt zijn of haar longaanval actieplan, het medicatiegebruik, geeft praktische tips en adviezen en inventariseert wat iemand nodig heeft aan begeleiding. De fysiotherapeut stimuleert de patiënt om in beweging te komen en bespreekt met de patiënt hoe hij zijn activiteiten weer op kan bouwen. Doel van de COPD-nazorg is het verminderen van het aantal heropnames.

Extra informatie voor de patiënt

Patiënten krijgen een veelheid aan informatie. Tot nu toe wordt de meeste informatie mondeling gegeven, soms met ondersteunend foldermateriaal. In de pilot krijgen patiënten informatie en afspraken op schrift mee vanuit het ziekenhuis, zodat alle betrokkenen beter zicht hebben op de afspraken die gemaakt zijn. Het gaat dan o.a. om het longaanval actieplan, het PID (Patiënt Informatie Dossier) en een ontslagblad, met daarop de individuele afspraken en informatie over de nazorg.

Vervolg

Eind september wordt de pilot in de werkgroep geëvalueerd en de werkafspraken waar nodig aangescherpt. Daarna zal de werkwijze gebruikt worden voor de hele groep COPD-patiënten in de hele regio Zwolle.

Rol Proscoop

Voor het project Reduceren heropnames COPD is Proscoop projectleider, zorgt voor de monitoring van de resultaten en is initiator en gespreksleider van de panelgesprekken met COPD-patiënten.

Jacqueline Walvoort, RVE-manager longgeneeskunde, medische psychologie en zorgtechnologie Isala: Het project Reduceren Heropnames bij COPD patiënten is een samenwerking tussen veel verschillende partijen. De longgeneeskunde uit Isala, wijkverpleging en de huisartsenzorg zijn allemaal betrokken. Zonder de begeleiding van Sjoukje Kruisselbrink was deze samenwerking niet tot stand gekomen. Sjoukje zorgt voor structuur, begeleidt het proces en zorgt ervoor dat de start van het project goed is verlopen. En dat alles doet ze op een zeer prettige manier.

Gerelateerde items

Regiobeelden; juiste zorg op de juiste plek tijdens en na coronatijd

De afstemming van verwachte zorgvraag en het zorgaanbod krijgt door de uitbraak van het c... Lees meer

Armoede, samenhang tussen sociaal domein en gezondheidszorg

Er is een stijgende groep mensen die zorgvragen hebben. Vaak ligt de oorzaak van de vraag... Lees meer

Inspiratiesessie Regionale Zorgalliantie Zwolle: #Does digiaardig!

Op 6 februari lieten ruim 60 zorgprofessionals zich inspireren over digitalisering en technische ... Lees meer