Veilige communicatie huisartsen en thuiszorg in Zutphen

Vanaf eind 2017 zijn wijkverpleegkundigen en huisartsen, op initiatief van de huisartsenorganisatie Regio Zutphen (HRZu), gestart met een pilot om de onderlinge communicatie te verbeteren. De communicatie moet veilig, licht, vlug en precies zijn. Zeker nu thuiszorgdossiers meer digitaal gebruikt worden, is dit een punt van aandacht.

Goede communicatie begint bij afspraken maken

De pilot met drie verschillende ICT-systemen, die eind 2017 – begin 2018 plaatsvond, is een stimulans gebleken voor intensievere communicatie en voor het maken van afspraken rondom de wijze van communiceren met elkaar. Deze uitkomsten zijn echter niet direct een gevolg van het gebruik van één van de ICT-tools. Goede werkafspraken tussen organisaties zijn een belangrijke voorwaarde om ICT-systemen goed te kunnen gebruiken en communicatie op een juiste wijze te laten ondersteunen.

In de dagelijkse praktijk blijkt er geen beste oplossing te bestaan. Er is veel variatie in voorkeuren van huisartsen, vanuit verpleegkundigen en ook vanuit historische samenwerkingen. Vandaar dat er gekozen is voor een tweesporenbeleid: enerzijds het voortzetten van de huidige pilot en anderzijds het oprichten van een bestuurlijke ICT-tafel in de regio Zutphen.

Begin 2019 gaan we dit beleid verder uitrollen via wijkgerichte samenwerkingen. Dit doen we door verschillende wijkzorgorganisaties gezamenlijk bij de aanpak te betrekken. Vanuit deze logische samenwerkingsverbanden wordt gewerkt om communicatie te implementeren. Daarnaast wordt er geprobeerd om het zo veel mogelijk gelijk op te laten lopen met de invoering van de implementatie ouderenzorg in huisartsenpraktijken door de HRZu.

Rol Proscoop

Als projectleider verbindt Proscoop de initiatieven ouderenzorgimplementatie en veilige communicatie tussen huisartsen en wijkverpleging. Daarnaast ondersteunt het de bestuurlijke ICTtafel in de regio Zutphen.
De HRZu is het samenwerkingsverband van huisartsen in de regio Zutphen. De regio omvat de huisartsen uit Almen, Brummen, Eefde, Laren, Lochem, Ruurlo, Steenderen, Voorst, Vorden, Warnsveld en Zutphen.