COVID-19

We bevinden ons in een ongekende situatie. Huisartsen, ziekenhuizen, GGD- en en overheden staan onder grote druk om het coronavirus te bestrijden en de zorg zo efficiënt, veilig en effectief mogelijk te bieden. Ook paramedici en welzijnswerkers moeten opeens heel anders gaan werken. Van iedereen in de zorg wordt het uiterste gevraagd.

Ook wij werken nu anders. De beste zorg. Daar gaan we onverminderd voor. Flexibiliteit is voor ons vanzelfsprekend. Wij passen ons aan en blijven ons, vanuit onze maatschappelijk opdracht, inzetten om de zorgsector te ondersteunen. Onze adviseurs overleggen met hun klanten hoe we, waar mogelijk, projecten kunnen continueren en op welke wijze.

Maar we stellen prioriteiten. Indien de situatie erom vraagt, springen wij bij op vraagstukken die (in)direct samenhangen met de zorgverlening van onze relaties aan corona-patiënten. Wij zetten ons meer dan graag in om u daarbij te ondersteunen. Proscoop heeft een groot netwerk, veel regionale en lokale kennis en is flexibel en breed inzetbaar.

Heeft u een vraagstuk of lastige uitdaging waarmee wij u kunnen helpen? Neem dan contact met ons op. Wij staan klaar om (eerstelijns) zorgverleners in de regio’s, waar Proscoop actief is, te helpen. Onze adviseurs kunt u rechtstreeks bellen of mailen, zie het overzicht van al onze medewerkers.

Nieuws - 28 mei 2020

Gezondheid als vertrekpunt in landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024

Nieuws - 26 mei 2020

Programma Nu Niet Zwanger regio Arnhem uitgebreid met negen regiogemeenten

Nieuws - 25 mei 2020

O&A regelingen continuïteitsbijdrage

Nieuws - 20 mei 2020

Regiobeeld Achterhoek als startpunt voor goede en slimme gezondheidszorg

Nieuws - 18 mei 2020

Regiobeelden; juiste zorg op de juiste plek tijdens en na coronatijd

Nieuws - 18 mei 2020

Stimuleringsregelingen PréSET en SET voor visie, opschalen en borgen digitale zorgmiddelen

Nieuws - 18 mei 2020

Paramedische aandacht voor patiëntenzorg tijdens coronatijd

Nieuws - 13 mei 2020

Webinars en online-learning voor paramedici over nazorg COVID-19 patiënten

Nieuws - 12 mei 2020

Gratis behandelpaspoorten voor zorgverleners

Nieuws - 06 mei 2020

Coördinatie tijdelijk verblijf regio's Drenthe versneld van start door coronacrisis

Nieuws - 20 april 2020

Subsidieregelingen in coronatijd

Nieuws - 20 april 2020

Daginvulling dementie in coronatijd van Netwerken Transmurale Zorg Achterhoek 

Nieuws - 20 april 2020

Apeldoorn en Zutphen; corona-dashboard als vliegwiel voor samenwerking

Nieuws - 20 april 2020

Corona in kaart; inzicht op lokaal niveau biedt kansen voor populatiemanagement