De wijkverpleegkundige

Samenwerking is het sleutelwoord om een goede wijkgerichte aanpak tot stand te brengen. Landelijk beleid stimuleert dat de wijkverpleegkundige de verbindende schakel is tussen het medische-, zorgdomein en sociale domein.

Rol en positie wijkverpleegkundige

Om de wijkverpleegkundige als professional de rol en positie in te laten nemen die van haar wordt verwacht, is feitelijk een emancipatie van het beroep in bredere zin nodig. Hierbij zijn drie relatief centrale thema’s te onderscheiden:

  • Ontwikkeling van de professional zelf, zowel vakinhoudelijk als meer arbeidsrechtelijk
  • Ontwikkeling van de professie in samenhang met de ander in het veld
  • Ontwikkeling van de professie in relatie tot werkgever, financier van zorg en collega’s.

Deze drie thema’s zijn wel te onderscheiden, maar niet strikt van elkaar te scheiden. Het succes van het ene thema hangt teveel samen met het welslagen van de andere thema’s.

Wijkverpleegkundige en wijkplannen

De ontwikkeling van de professionals staat beschreven in het Expertisegebied wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige als de zorgprofessional die ‘achter de voordeur’ komt heeft ook een rol als gezondheidsbevorderaar. Dit houdt in dat wijkverpleegkundigen zich in de wijk ook bezig houden met de determinanten die gezondheid beïnvloeden om wijkplannen te maken.
De samenhang met de ander in het veld is zichtbaar doordat de wijkverpleegkundige steeds meer samen met de huisarts en andere eerstelijnspartners werkt in een wijkteam of inhoud specifiek zoals ouderenteams.

Financiering

Wij zien in de regio verschillende ontwikkelingen van de professie ten opzichte van financiering en samenwerking met collega’s, ook buiten eigen organisatie. Zo is er een Platform Wijkverpleegkundigen Achterhoek opgericht en wordt in de regio Zwolle intervisie wijkverpleegkundige georganiseerd.

Rol van Proscoop

We informeren de betrokken spelers over relevante landelijke en regionale ontwikkelingen. We verbinden partijen met elkaar en bieden advies en begeleiding aan wijkteams over hoe effectief samen te werken aan een wijkgerichte aanpak.