Implementatie leefstijlinterventies

Een gezonde en actieve leefstijl werkt positief bij het voorkomen van ziekte en zorg. De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een interventie (rondom voeding, beweging, gedragsverandering) waarbij de leefstijl van een persoon en zijn naasten centraal staat.

Regionale projecten

Zorgprofessionals begeleiden deelnemers naar een actieve en gezonde leefstijl met aandacht voor zelfmanagement. In onze regio zijn diverse projecten die de leefstijl van inwoners helpen verbeteren zoals BeweegKuur, Berkellandfit, SLIMMER, SportXtra, JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht), Cool2BFit en GezondGewichtGezondKind in de Achterhoek.

Rol Proscoop

Proscoop adviseert en begeleidt zorgverleners uit de eerste lijn bij samenwerking. We doen dit vaak in samenwerking met de regionale GGD. Bijvoorbeeld bij het invoeren van leefstijl- en beweegprogramma’s. Van het oriënteren op haalbaarheid en plan van aanpak tot het leggen van contacten met gemeenten en lokale sportaanbieders. Daarnaast zorgen we samen met betrokken partijen voor een goede toepassing van preventieprogramma’s, zelfmanagement en het uitvoeren van richtlijnen.

Downloads & links