Ouderenzorg

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen is de wens van veel ouderen. Ook overheid en zorgverzekeraars vinden dit belangrijk. Op deze manier behouden ouderen hun kwaliteit van leven en blijven de kosten voor de ouderenzorg enigszins beheersbaar. Het gaat om ouderen die kwetsbaar zijn en complexe zorgvragen hebben. Het kan ook gaan om robuuste ouderen. Dan zijn er de vitale ouderen die zo lang mogelijk hun zelfredzaamheid willen behouden.

Integrale ouderenzorg; een uitdaging

Met het groeiend aantal ouderen, die tegelijkertijd langer thuis blijven wonen ligt er een grote uitdaging voor het eerstelijns zorgveld en de sociale hulpverlening. Hoe bieden we de juiste ondersteuning aan ouderen? Welke afstemming in de keten van eerstelijns- en tweedelijnszorg is daarvoor nodig? Dit vraagt om kennis over en aansluiting van iedereen. Maar ook op kennis en toepassing van nieuwe technologie en op de toekomstige zorgvragen.
De ontwikkeling van integrale zorgprogramma’s voor ouderen vanuit lokale of regionale netwerken (c.q. samenwerkingsverbanden) heeft als uitdaging om zinnige en zuinige zorg in de buurt van de verschillende groepen ouderen te realiseren.

Samenwerkingsvormen

Netwerkontwikkeling is in dit tijdsbestek van groot belang. Netwerkvorming begint rond de patiënt in de huisartsenpraktijk. Het gaat hier om lokale multidisciplinaire samenwerking en vooral tussen welzijn, wijkverpleging en huisartsenzorg. Doordat professionals elkaar goed kennen in een wijk, dorp of kleine stad zullen zij elkaar beter kunnen vinden.
In grootstedelijk of regionaal verband gaat het om samenwerking tussen gemeenten en welzijns- en zorgorganisaties, afstemmen van knelpunten in de zorg en kennisuitwisseling is hierbij van belang. En op macroniveau betreft het samenwerking tussen landelijke overheden en organisaties.

Samenwerking vindt plaats in netwerken en rondom vraagstukken:

  1. De patiënt en zijn mantelzorg:  zoals multidisciplinaire overleggroepen of ouderenteams (zowel vanuit de huisartsenpraktijken als vanuit woonzorgcentra)
  2. Lokale vraagstukken en ambities:  zoals netwerken en samenwerkingsverbanden in gemeenten of rond gezondheidscentra (met/zonder GEZ- of OWZ-financiering)
  3. Thema’s: zoals dementie en palliatieve zorg
  4. Maatschappelijke vraagstukken en opgaves: zoals regionale of landelijke kennisnetwerken ofwel  allianties die de (ouderen)zorg willen ontwikkelen naar integrale zorg met populatiebekostiging

Het is goed om inhoudelijke vraagstukken onder de aandacht te brengen bij betrokken zorg-/ hulpverleners en organisaties  met “specifieke” netwerken. Tegelijkertijd is het noodzakelijk het een en ander te stroomlijnen.

Rol Proscoop

De adviseurs adviseren over hoe u ambities voor integrale zorg voor ouderen kunt verwezenlijken. Op lokaal of regionaal niveau en met de betrokken samenwerkingspartners. Het gaat hier om maatwerk advies over bijvoorbeeld een plan van aanpak, de opzet van een programma ouderenzorg, het aanjagen van een netwerkgroep of een data-dialoog-doen-traject.
Daarnaast faciliteren we inspiratiebijeenkomsten of scholingen. Het ROS-netwerk waar Proscoop deel van uitmaakt, is betrokken bij het Consortium BeterOud.

Contactpersoon Proscoop Ouderenzorg

Gerelateerde items

Tijdelijk gesloten! – Financiële hulp door Noodregeling digitale zorg thuis

Tijdelijk gesloten 27 maart 2020 - 13.30 uur - De SET COVID-19 is (tijdelijk) g... Lees meer

Ouderenzorg in Drenthe: Coördinatie ELV | Jaarbericht 2018

Het jaarbericht 2018 geeft een inkijkje in een aantal projecten dat Proscoop vorig jaar h... Lees meer

Verdiepingsbijeenkomst grensvlakken in de ouderenzorg

Op 14, 15 en 22 mei organiseerde de Alliantie Drentse Zorg voor Ouderen 3 regiobijeenkoms... Lees meer