Komen tot substitutie!

Welke mogelijkheden zijn er bij u in de wijk of regio om de zorg goed, betaalbaar en passend bij de behoefte van de burger te organiseren? Proscoop helpt u bij het inzichtelijk maken van de mogelijkheden voor de regio.

Op basis van analyses van onder andere de zorgkosten, de zorgvraag en de input van belangrijke stakeholders brengen we de regio in kaart en tonen we de best practices. Ook kunnen we regionale initiatieven koppelen aan landelijke best practices. Daarnaast maken we business cases voor concrete projecten, waarin we de kosten en opbrengsten op de korte en lange termijn in beeld brengen. De patiëntbeleving maakt hier uiteraard deel van uit.

Substitutie optimaal benutten

Proscoop stimuleert een afgestemde regionale aanpak en visie, om substitutiemogelijkheden optimaal te benutten. Dit doen we samen met belangrijke stakeholders in de regio. We hebben hiertoe contacten met onder andere de eerste lijn, gemeenten, zorgverzekeraars, ziekenhuizen, GGZ-instellingen, verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties. Op basis van analyses en kennis in het veld maken we een regionale kaart, waarin we de mogelijkheden inzichtelijk maken en de samenwerking initiëren. Proscoop heeft een samenwerkingsmodel ontwikkeld om de eerste lijn en betrokken spelers in de buurt te ondersteunen bij het bereiken van hun doel.

Voorbeelden