Wie we zijn

Proscoop is de regionale adviesorganisatie in Noordoost-Nederland voor goede zorg en gezondheid dichtbij. Dat doen we door samenwerking tussen partijen te organiseren met de burgers als uitgangspunt. Wij zijn een Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) voor de regio Noordoost-Nederland en maken deel uit van een landelijk dekkend ROS-netwerk

Samenwerking binnen en buiten de eerste lijn

Gezondheid is een groot goed. Door onder andere toename van het aantal chronisch zieken, vergrijzing en technische mogelijkheden, stijgen de kosten. We geloven dat een sterke eerste lijn de basis is voor goede zorg, doelmatig en dichtbij. Om zorg betaalbaar te houden moet de zorg anders worden georganiseerd en is samenwerking binnen de eerste lijn nodig. Maar ook samenwerking tussen de verschillende domeinen in de zorg – de eerste lijn, tweede lijn en het sociaal domein – is essentieel.

Onze sterke punten

Bij die samenwerking helpen wij organisaties. We zijn:

  • onafhankelijk
  • hebben oog voor belangen
  • werken vanuit een maatschappelijk opdracht.

We kennen de regio en de manier waarop de zorg is georganiseerd. Bij het opzetten van samenwerking tussen partijen is ons uitgangspunt de toegevoegde waarde voor de burger of de populatie. We werken daarbij met het Triple Aim principe als uitgangspunt: betere gezondheid, hogere ervaren kwaliteit van zorg en lagere kosten.

Maatschappelijke opdracht

Proscoop heeft de maatschappelijke opdracht om de eerstelijnszorg voor inwoners in de wijk te versterken. Hiervoor ontvangen ROS’en financiering vanuit het beleid van het Ministerie van VWS; ROS-beleidsregel ‘Regionale ondersteuning eerstelijnszorg en Kwaliteitsontwikkeling (BR/CU-7014). De preferente zorgverzekeraar zorgt voor een vergoeding aan de ROS per inwoner op basis van premiegelden van verzekerden. We zijn een stichting met een Raad van Toezicht en Adviesraad.

Betaalde dienstverlening

Soms krijgen wij vragen die wel onder onze visie, maar niet binnen de ROS-beleidsregel vallen. We hebben wel de kennis en competenties in huis om deze vraagstukken te beantwoorden. We bieden ook in deze situatie graag onze diensten aan. We maken vooraf een offerte en leveren maatwerk: u weet vooraf welke investering u doet en tot welk resultaat dit leidt.