Data-dialoog-doen

Een van de methodes die Proscoop hanteert en die bijdraagt aan goede zorg en gezondheid dichtbij en goede samenwerking tussen partijen is de data-dialoog-doen cyclus.

Door data uit diverse bronnen te bundelen, ontstaat beter inzicht in de issues en knelpunten op lokaal niveau. Deze data worden vervolgens besproken met partijen uit gezondheid, welzijn en zorg, waardoor een gedeelde urgentie ontstaat. Zo kunnen verantwoorde keuzes worden gemaakt op basis van feiten, cijfers, informatie en gefundeerde kennis.

Wij hebben samen met het ROS netwerk vier korte filmpjes gemaakt over deze methode. Klik hier voor het inleidende filmpje. Hieronder worden de drie stappen data, dialoog, doen besproken en vindt u links naar de bijbehorende filmpjes.

Stap 1 data-dialoog-doen cyclus: data

De adviseur verzamelt met de betrokken partijen relevante informatie en combineert beschikbare data (uit openbare en besloten bronnen) tot betekenisvolle informatie. Dit vormt de basis voor het voeren van een gesprek of dialoog. Informatie kan overigens ook op andere momenten van belang zijn, bijvoorbeeld om ingezet beleid te monitoren. Beschikbare data kan ook (later) door regionale of lokale partijen worden ingebracht. Wij organiseren het proces van samenbrengen van data en brengen partijen samen. Klik hier voor het filmpje data.
Op www.roswijkscan.nl krijgt u een indruk hoe een analyse eruit ziet.
Ook is het mogelijk om een analyse op maat uit te voeren. Neem hiervoor contact met ons op. Wij bieden advies op maat, diepgaande informatie van uw gebied, inzicht in andere bronnen of een analyse van bepaalde wijk of kern.

Stap 2 data-dialoog-doen cyclus: dialoog

De adviseur voorziet de dialoog van data en ondersteunt ook het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van de dialoog. Tijdens de dialoog gaan de diverse sleutelfiguren met elkaar in gesprek. Zo maken ze kennis met elkaar en elkaars referentiekaders. Met elkaar praten ze over wat ze belangrijk vinden en proberen ze te komen tot gezamenlijke uitgangspunten. Zo werken ze toe naar een breed gedragen visie. Deze visie mondt uit in een gezamenlijk plan waar de sleutelfiguren achter staan en waar ze met zijn allen aan gaan werken. Klik hier voor het filmpje dialoog.

Stap 3 data-dialoog-doen cyclus: doen

Proscoop adviseert bij de stappen die gezet kunnen worden om het plan tot uitvoering te brengen. Hierbij worden andere regionale of lokale partijen zoals het ziekenhuis of de gemeente betrokken wanneer dat gewenst is. Bij alle partijen dient voldoende draagvlak aanwezig te zijn om het plan uit te voeren en bijvoorbeeld een nieuwe werkwijze te implementeren.
Daarnaast wordt steeds vaker gevraagd om een gedegen verantwoording of evaluatie van het proces en de gestelde doelen. Hiervoor is specifieke expertise noodzakelijk. De adviseur helpt met de (project)organisatie, de implementatie en de evaluatie zodat de nieuwe manier van werken op een goede en efficiënte manier wordt bereikt. Klik hier voor het filmpje doen.

Gerelateerde items

Regionale Business Intelligence: data delen voor een gezonde regio

In opdracht van de Regionale Zorgalliantie in Zwolle (RZA) werken Proscoop en Q-Consult Z... Lees meer

Het professionaliseren van regionale Business Intelligence in de zorg

Roadmap: welke fases doorloop je en wat levert elke fase op? Auteurs: Lisette Kikke... Lees meer

Het inrichten van regionale Business Intelligence in de zorg

De randvoorwaarden en het voorbereidingsproces Auteurs: Lisette Kikkert, Els Roorda... Lees meer