Raad van Toezicht en Adviesraad

De Raad van Toezicht van Proscoop bestaat uit vijf leden. Deze leden hebben hun netwerken en relaties op de maatschappelijke terreinen: eerstelijnsgezondheidszorg, gemeentelijke/provinciale overheid, patiënten- of consumentenorganisaties en zakelijke dienstverlening.

Raad van Toezicht RvT

Op de foto van links naar rechts: Chris van den Akker, Nelly de Jong, Jan Wietsma, Mieke Beentjes en Mehmet Duran.

Raad van Toezicht Proscoop verwelkomt vier nieuwe leden

Op 25 maart 2019 vond in Zwolle de eerste bijeenkomst plaats van de vernieuwde Raad van Toezicht (RvT) van Proscoop. Onder voorzitterschap van de op 1 januari 2019 benoemde Nelly de Jong gaat de RvT aan de slag als toezichthouder nieuwe stijl. De nieuwe RvT is een divers en vernieuwend team, waarin persoonlijkheden, vaardigheden, kennis en ervaring complementair zijn aan elkaar.

De RvT van Proscoop heeft tijdens de fusie in 2016 het aftredingsrooster zodanig vormgegeven dat, op het moment van een gezonde fusieorganisatie, ruimte zou komen voor een geheel nieuwe RvT die toezicht houdt op de dynamische omgeving waarin Proscoop zich begeeft. Na de voorzitterswissel op 1 januari jl. zijn daarom per 1 maart 2019 vier nieuwe leden aangetreden: Mieke Beentjes (openbaar bestuur), Jan Wietsma (financiën en maatschappelijke impact), Mehmet Duran (innovatie en datamanagement) en Chris van den Akker (leiderschap en organisatieontwikkeling, op voordracht PVT).  Met het oog op de continuïteit van het toezicht blijven twee leden (Alexander van de Koevering en Lidewij Gerner) tijdelijk als adviseurs van de nieuwe RvT betrokken.

Toezicht nieuwe stijl
Bij het opstellen van de profielen en het werven van de leden is nadrukkelijk gezocht naar een divers en vernieuwend team. Met deze RvT heeft Proscoop een toezichthoudend orgaan met veranderkundige ervaring, in een goede mix van de jonge en oudere generatie en met mensen van binnen en buiten de regio van Proscoop.

Proscoop is zeer verheugd met de nieuwe leden van de RvT. Directeur/bestuurder Arie Jongejan: “Door de uitgebreide kennis en kunde die de nieuwe leden inbrengen, blijft de brede expertise van de raad geborgd. Het besluit van de vorige RvT om te kiezen voor het concept van ‘toezicht houden nieuwe stijl’ is een belangrijke factor geweest tijdens het selectieproces. Bij de selectie en samenstelling van de nieuwe raad is ruim aandacht gegeven voor het diversiteitsaspect. Niet alleen qua gender en etnische achtergrond maar ook voor diversiteit in denkstijlen.”

Binnenkort stellen de leden van de RvT zich op deze plaats aan u voor.

Adviesraad

De deelnemers van deze raad informeren, inspireren en adviseren de directie. Over zaken die de eerste lijn, de gezondheidszorg in breedste zin, welzijn en wonen betreffen. De leden hebben een brede kennis en ervaring, nemen deel in netwerken die voor Proscoop interessant zijn. Zij zijn werkzaam in verschillende werkvelden zoals de gemeente, onderwijs, wonen, zorg, welzijn, bank en ICT. De adviesraad komt twee of drie keer per jaar bij elkaar.

Lid Adviesraad 2016-2017                               Provincie               Oriëntatiegebied
De heer J.F.A. Alberts Drenthe Hoogeveen/Assen/Emmen
Mevrouw W. van den Berg Gelderland Apeldoorn
Mevrouw J. Derks Noord-Holland Amsterdam
De heer H. Ettema Gelderland Arnhem
Mevrouw M. Heij Gelderland Apeldoorn/Zutphen
Mevrouw I. Heutink Gelderland Lingewaard/Arnhem
De heer M. Knol Overijssel Zwolle en landelijk
Mevrouw M. Laurant Gelderland Arnhem/Nijmegen
De heer A. Meijer Gelderland Achterhoek
De heer R. Noordhuis Gelderland Apeldoorn en landelijk
Mevrouw D. Peters Gelderland Montferland/Achterhoek
Mevrouw A. Plieger-Bos Gelderland Arnhem en landelijk
Mevrouw Chr. van der Pol Gelderland Doetinchem
Mevrouw J.C.M. van Sambeek Gelderland Arnhem
De heer J.H. Vennevertloo Gelderland Berkelland/Achterhoek
De heer E.A.M.J. Verkaar Gelderland Arnhem en landelijk
De heer S. Wieringa Gelderland Doetinchem
Mevrouw W.M.T. Woudenberg-Hulleman Gelderland Apeldoorn en landelijk