Raad van Toezicht en Adviesraad

De Raad van Toezicht van Proscoop bestaat uit zes leden. Deze leden hebben hun netwerken en relaties op de maatschappelijke terreinen: eerstelijnsgezondheidszorg, gemeentelijke/provinciale overheid, patiënten- of consumentenorganisaties en zakelijke dienstverlening.

Leden van de Raad van Toezicht

  • De heer R.J. Dijkhuizen, voorzitter
  • De heer E. Drenth
  • Mevrouw L. Gerner-Fransen
  • De heer A.C. van de Koevering
  • Mevrouw M. Kruis-Vennegoor

De Raad van Toezicht heeft drie commissies: 

  • Remuneratie commissie
  • Audit commissie
  • Commissie Kwaliteit

Wij zoeken nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. De Erkende Toezichthouder verzorgt hiervoor de selectie. Meer informatie.

Adviesraad

De deelnemers van deze raad informeren, inspireren en adviseren de directie. Over zaken die de eerste lijn, de gezondheidszorg in breedste zin, welzijn en wonen betreffen. De leden hebben een brede kennis en ervaring, nemen deel in netwerken die voor Proscoop interessant zijn. Zij zijn werkzaam in verschillende werkvelden zoals de gemeente, onderwijs, wonen, zorg, welzijn, bank en ICT. De adviesraad komt twee of drie keer per jaar bij elkaar.

Lid Adviesraad 2016-2017                               Provincie               Oriëntatiegebied
De heer J.F.A. Alberts Drenthe Hoogeveen/Assen/Emmen
Mevrouw W. van den Berg Gelderland Apeldoorn
Mevrouw J. Derks Noord-Holland Amsterdam
De heer H. Ettema Gelderland Arnhem
Mevrouw M. Heij Gelderland Apeldoorn/Zutphen
Mevrouw I. Heutink Gelderland Lingewaard/Arnhem
De heer M. Knol Overijssel Zwolle en landelijk
Mevrouw M. Laurant Gelderland Arnhem/Nijmegen
De heer A. Meijer Gelderland Achterhoek
De heer R. Noordhuis Gelderland Apeldoorn en landelijk
Mevrouw D. Peters Gelderland Montferland/Achterhoek
Mevrouw A. Plieger-Bos Gelderland Arnhem en landelijk
Mevrouw Chr. van der Pol Gelderland Doetinchem
Mevrouw J.C.M. van Sambeek Gelderland Arnhem
De heer J.H. Vennevertloo Gelderland Berkelland/Achterhoek
De heer E.A.M.J. Verkaar Gelderland Arnhem en landelijk
De heer S. Wieringa Gelderland Doetinchem
Mevrouw W.M.T. Woudenberg-Hulleman Gelderland Apeldoorn en landelijk