Werkwijze

Wilt u meer informatie over hoe we samen met u goede zorg en gezondheid dichtbij organiseren? Een analyse van uw wijk of gemeente? In contact komen met geschikte partners? Of ondersteuning bij het organiseren of borgen van een gezonde praktijk of samenwerking in uw wijk of regio?

Intakegesprek

Onze werkzaamheden beginnen altijd met een vrijblijvend oriënterend gesprek. Onze adviseur neemt samen met u de vraag door en probeert waar nodig deze te verhelderen. Nadat we uw verwachtingen en doelstellingen in kaart hebben gebracht, volgt een voorstel voor de ondersteuning. Waar mogelijk werken wij met de methode van data-dialoog-doen.

Kosten

Voor eerstelijnszorgverleners kunnen we veel diensten en producten kosteloos aanbieden, omdat deze gefinancierd worden uit publieke middelen. Aan de inzet van Proscoop die buiten de doelstelling en reikwijdte van de ondersteuningsgelden valt, zijn wel kosten verbonden. We bespreken dit met u in het begin van het traject en brengen eventuele kosten inzichtelijk via een offerte. Het intakegesprek is altijd kosteloos, neem dus gerust contact met ons op.

Triple aim aanpak

Proscoop omarmt Triple Aim en wij zijn kwartiermaker voor een duurzame organisatie van goede zorg en gezondheid in Noordoost-Nederland. Onze programma’s, projecten en andere activiteiten zijn gebaseerd op de Triple Aim aanpak. Wij bieden begeleiding en advies bij het opzetten en toepassen van Triple Aim.

Klachtenregeling

Proscoop hanteert een klachtenregeling. Deze is vastgesteld door het ROS-netwerk. Download de klachtenregeling.