Toetsingskader inzet digitale zorg in de zorgpraktijk

Wilt u digitale zorg (meer) gaan toepassen in uw zorgpraktijk of organisatie? Bent u op de hoogte van de wettelijke en gewenste aanpassingen die dit met zich meebrengt? Hoe zorgt u ervoor dat de kwaliteit en veiligheid van de zorg niet in het geding komt? Welke risico’s brengt het toepassen van digitale zorg met zich mee? Deze vragen, én meer, spelen op wanneer u zich als zorgaanbieder buigt over het toepassen van digitale zorg in de eigen praktijk.

Wettelijke en veldnormen voor digitale zorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (de inspectie) ziet toe op de naleving van een groot aantal wettelijke– en veldnormen, ook voor digitale zorg. De inspectie heeft deze in het toetsingskader IGJ ‘Inzet van e-health door zorgaanbieders’ verwerkt. Het inzicht dat mens en organisatie belangrijk zijn naast de techniek is ook nadrukkelijk terug te vinden in richtlijnen en veldnormen. Om deze reden kijkt het toetsingskader niet alleen naar technische normen. Het kader gebruikt ook juist normen en richtlijnen die aandacht geven aan het organisatorische of menselijke vlak. Over de wijze waarop voldaan moet worden aan de normen door eerstelijnsorganisaties vindt momenteel nog discussie plaats. Neem voor meer informatie contact op met Proscoop.

Toetsingskader als digitale checklist voor de zorgaanbieder

Proscoop heeft het toetsingskader verwerkt in een handige checklist waarmee u een beeld krijgt in welke mate uw organisatie voldoet aan de criteria van de inspectie. Het is een (niet gevalideerde) toets om na te gaan of u/uw praktijk aan de eisen van de inspectie voldoet. Daarnaast biedt het resultaat van deze checklist u een indruk over de te nemen stappen.

Uitleg digitale checklist

Het toetsingskader IGJ ‘Inzet van e-health door zorgaanbieders’ is opgebouwd uit vijf thema’s met daaronder een aantal normen. Deze normen hebben te maken met de belangrijkste risico’s bij de toepassing van digitale zorg. Ieder tabblad van de checklist bevat één van de vijf thema’s:

Thema 1 – Goed bestuur en verantwoord innoveren
Thema 2 – Invoering en gebruik van e-health-producten en diensten
Thema 3 – Patiëntparticipatie
Thema 4 – Samenwerken in de keten en elektronische uitwisseling van gegevens
Thema 5 – Informatiebeveiliging en continuïteit.

Attentie:

  • De ingevulde waarden worden niet opgeslagen als u tussentijds de checklist beëindigd
  • Uitleg over de thema’s en vragen vindt u achter het vraagtekenbutton [?] in de checklist
  • Zorg dat u de benodigde informatie bij de hand hebt.

Nadat u de vragen heeft ingevuld ziet u de score en invulvelden op het tabblad Resultaat. Onderaan dat tabblad kunt u uw gegevens invullen. Als u deze gegevens invult ontvangt u de resultaten als PDF-rapport in uw mail. Met het invullen van uw gegevens geeft u Proscoop toestemming u te benaderen over eventuele behoefte aan ondersteuning op het onderwerp digitale zorg.

Gerelateerde items

Slimme Zorg Estafette 2023: ‘Werken aan de gezondste regio Achterhoek, doe je samen’

Wat gebeurt er als je als regio samenwerkt, niet alleen binnen de zorg, maar ook met welz... Lees meer

Infographic resultaten Welzijn op Recept in de Achterhoek

Welzijn op Recept: meer kleur in het leven van inwoners

Welzijn op Recept wor... Lees meer

Proscoop adviseurs volgen opleiding ‘Design thinking’: belang inwoner staat voorop

Bij Proscoop hebben drie adviseurs de opleiding Design Thinking met succes afgerond. De i... Lees meer