Zorgthema’s

Wilt u op de hoogte blijven van relevante inhoudelijke ontwikkelingen? Proscoop informeert u over actuele zorgthema’s zoals ouderenzorg, geboortezorg, jeugd, gebiedsgericht samenwerken, GGZ en substitutie. We maken hierbij de vertaalslag van relevante landelijke ontwikkelingen naar de regionale dan wel lokale context. Zo dragen we bij aan het streven naar betere gezondheidszorg; zinnig, zuinig en dichtbij huis voor iedereen.

Regionale vraagstukken

De organisatie hiervan vraagt per gemeente, regio en soms zelfs per wijk om een andere aanpak. Wij vinden het belangrijk om dichtbij verankerd te zijn. Want goede wisselwerking met burgers, zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars is onontbeerlijk voor betere gezondheidszorg. Wij werken daarom met teams die de regio kennen. Zo sluiten we aan bij regionale vraagstukken.