Geplaatst op: 6 december 2022

Mooie avond met veel interactie op CVA bijeenkomst in Harderwijk

Op 23 november 2022 vond vanuit het CVA netwerk een bijeenkomst plaats in het ziekenhuis St. Jansdal te Harderwijk. Het was een mooie avond met interactie tussen een ervaringsdeskundige, de kennis en kunde vanuit (nazorg/ambulante) verpleegkundigen van Icare en Zorggroep Noordwest-Veluwe en het eerstelijns netwerk. Tijdens deze fysieke bijeenkomst stond het thema Veranderde partnerrelatie: intimiteit en seksualiteit na CVA* centraal. De organisatie was in handen van Proscoop & Kernteam eerstelijnszorg.

Gevolgen van hersenletsel (CVA)

Hersenletsel heeft vaak grote gevolgen voor partnerrelaties. Eerder onderzoek laat zien dat koppels minder tevreden zijn over hun relatie na hersenletsel. Hersenletsel vergroot de kans op een relatiebreuk. Een goede geestelijke en lichamelijke relatie is van groot belang voor zowel mensen met hersenletsel als hun partners.

Avondvullend programma

De bijeenkomst kende een vol programma. Na de inloop met soep en broodje is gestart met een presentatie rondom Intimiteit en seksualiteit na een CVA. Tevens is een interview gehouden met een ervaringsdeskundige en zijn de ervaringen, de do’s en dont’s met elkaar gedeeld.

Gesprekskoffer en interactieve casus

Met Natasja Kroneman (CVA-nazorgverpleegkundige en gespecialiseerd verpleegkundige neurologie van Icare) en Ell Pronk ( ambulant verpleegkundige Zorggroep Noordwest-Veluwe) gingen de aanwezigen de diepte in op het onderwerp. Er werden bruikbare handvatten gedeeld. Zo is de ‘gesprekskoffer’ onder de aandacht gebracht. In deze koffer zijn materialen te vinden die de professional kunnen helpen om het gesprek aan te gaan en de CVA-cliënt hier verder in te ondersteunen. Vervolgens is een ieder aan de slag gegaan met een interactieve casus aan de hand van een gesprekstool over intimiteit en seksualiteit.

Belangrijke lessen: Houd voor ogen dat de cliënt die voor je zit nog altijd een mens is. Zoek daarin de verbinding. Het gevoel dat je uitdraagt als hulpverlener is belangrijk. Met formele vragen rondom dit thema, kun je al snel op weerstand stuiten. Met oprechte interesse is er vaak een opening tot een echt gesprek waarmee de cliënt geholpen wordt.

Meer weten over het CVA netwerk?

De avond was voorbereid door leden van het CVA-netwerk Noordwest-Veluwe en Flevoland. Heeft u vragen over dit netwerk of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Christl Wassenaar –  Dam cje.wassenaar@stjansdal.nl CVA-ketencoördinator Noordwest-Veluwe en Flevoland, of Ayse Baltaci, adviseur Proscoop.

*’Beroerte’ is een verzamelnaam voor zowel herseninfarcten en hersenbloedingen. Een beroerte noemt men ook wel CVA, dat staat voor Cerebro Vasculair Accident. Vrij vertaald is dit een ‘ongeluk in de bloedvaten van de hersenen’.

Gerelateerde items

Slimme Zorg Estafette 2023: ‘Werken aan de gezondste regio Achterhoek, doe je samen’

Wat gebeurt er als je als regio samenwerkt, niet alleen binnen de zorg, maar ook met welz... Lees meer

Infographic resultaten Welzijn op Recept in de Achterhoek

Welzijn op Recept: meer kleur in het leven van inwoners

Welzijn op Recept wor... Lees meer

Proscoop adviseurs volgen opleiding ‘Design thinking’: belang inwoner staat voorop

Bij Proscoop hebben drie adviseurs de opleiding Design Thinking met succes afgerond. De i... Lees meer